Các phòng ban thuộc Sở

19/05/2016

CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN VÀ CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN THUỘC SỞ:

1. VĂN PHÒNG SỞ
Điện thoại: 0211.3844803

Phó Chánh Văn phòng: Phạm Thị Duyên

Phó Chánh Văn phòng: Lê Thị Thu Hiền

2. PHÒNG THANH TRA

Điện thoại: 0211.3844.801  

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Dũng

Phó Chánh Thanh tra: Trần Xuân Hải

3. PHÒNG KẾ HOẠCH  - TÀI CHÍNH - TỔNG HỢP
Điện thoại: 0211.3844.800

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Phạm Văn Tuyến

Phó Trưởng phòng: Vũ Vĩnh Hà

4. PHÒNG QUẢN LÝ NĂNG LƯỢNG
Điện thoại:0211.3862473 

Trưởng phòng: Đỗ Như Hoàn

Phó Trưởng phòng: Lê Khắc Phúc

5. PHÒNG KỸ THUẬT AN TOÀN - MÔI TRƯỜNG
Điện thoại: 0211.3841.031   

Trưởng phòng: Nguyễn Quang Tùng

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Phương Huệ

6. PHÒNG QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP
Điện thoại: 0211.3845401

Trưởng phòng: Nguyễn Đức Ngọc

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Hoài Nam

 7. PHÒNG QUẢN LÝ THƯƠNG MẠI
Điện thoại: 0211.3840069

Phó Trưởng phòng (Phụ trách phòng): Phan Anh Thông

Phó Trưởng phòng: Dương Thị Vĩnh Hà

8. PHÒNG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ
Điện thoại: 0211.3860476 

Trưởng phòng: Ngô Văn Minh

II. CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC SỞ: 

1. TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG THƯƠNG
Điện thoại: 0211.3843456

Giám đốc: Nguyễn Văn Chính

Phó Giám đốc: Đỗ Văn Định

Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Lương

Phó Giám đốc: Phạm Quang VănCác tin đã đưa ngày: