Lãnh đạo Sở

01/12/2016

Lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc

 

Giám đốc: Nguyễn Thế Trường

Điện thoại: (0211) 3843.305

Email: truongnt@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực phụ trách: trực tiếp chỉ đạo công tác chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển công nghiệp, thương mại; công tác tổ chức, cán bộ; thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo theo quy định của pháp luật; cải cách hành chính; thi đua khen thưởng và kỷ luật. Trực tiếp chỉ đạo các đơn vị: Văn phòng; Phòng quản lý Công nghiệp; Thanh tra; Phòng Kế hoạch và đầu tư.

 

 

Phó Giám đốc Nguyễn Văn Bình

Điện thoại: (0211) 3862.782

Email: binhnv@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ

Lĩnh vực phụ trách: Chỉ đạo thực hiện quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Thương mại nội địa, Thương mại điện tử, Công nghệ thông tin, Xúc tiến thương mại;

- Trực tiếp chỉ đạo các phòng: phòng Quản lý Thương mại nội địa, Trung tâm thông tin và xúc tiến thương mại; Phòng Quản lý Xuất nhập khẩu.

- Theo dõi hoạt động Công Thương trên địa bàn huyện Bình Xuyên, thị xã Phúc Yên.

Phó Giám đốc Hoàng Phương

Điện thoại: (0211) 3842.875

Email: phuongh@vinhphuc.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ:

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở, Trực tiếp chỉ đạo hướng dẫn kiểm tra thực hiện công tác Quản lý thị trường trong lĩnh vực công thương của các tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.
- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện về quy định và pháp luật về cạnh tranh chống độc quyền, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Phó Giám đốc Nguyễn Minh Trung

Email: trungnm@vinhphuc.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Giúp Giám đốc Sở chỉ đạo trực tiếp Phòng Quản lý công nghiệp; Phòng Kỹ thuật công nghệ và môi trường công nghiệp; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệpCác tin đã đưa ngày: