Nhiều giải pháp tiết kiệm năng lượng cho hệ thống chiếu sáng đô thị ở Vĩnh Yên

Xác định đèn chiếu sáng đô thị là hệ thống tiêu tốn nhiều điện năng, UBND thành phố Vĩnh Yên đã giao ngành chức năng triển khai những giải pháp vừa thực hiện tiết kiệm điện (TKĐ), vừa hiện đại hóa hệ thống chiếu sáng đô thị. Từ đó, góp phần thực hiện tốt chủ trương TKĐ của Chính phủ, vừa phát triển năng lượng bền vững.