Hiệu quả mô hình xã hội hóa xử lý rác thải tại Hương Canh

Với công suất xử lý từ 25 - 30 tấn rác thải/ngày, lò đốt rác BM – SH1000 thuộc Dự án xây dựng thí điểm mô hình xã hội hóa trong công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải sinh hoạt bằng lò đốt được UBND tỉnh phê duyệt tại thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên đã xử lý triệt để lượng rác thải lớn phát sinh tại địa phương, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh – sạch – đẹp cho bộ mặt đô thị.