Chi cục quản lý thị trường Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với đoàn công tác của Cục Quản lý thị trường – Bộ Công Thương

Sáng 31/5/2017, Chi cục Quản lý thị trường Vĩnh Phúc tiếp và làm việc với Cục Quản lý thị trường do Cục trưởng Trịnh Văn Ngọc làm trưởng đoàn.