Nghiệm thu đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất gỗ ván sàn tư nhiên tại Công ty CP Tư vấn và xây dựng Hoàng Hà

Ngày 30/10/2018, Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển Công nghiệp Vĩnh Phúc phối hợp Phòng Quản lý Công nghiệp – Sở Công thương, phòng kinh tế thành phố Phúc Yên; UBND phường Phúc Thắng; UBND phường Nam Viêm tiến hành nghiệm thu hai đề án : đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất cửa nhựa lõi thép” tại Công ty CP PSD Việt Nam – phường Phúc thắng, tp. Phúc Yên và đề án: “ Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiến tiến trong sản xuất Mộc ” tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Phương Bắc – phường Nam Viên- tp.Phúc Yên.

  • tu hao hang viet