Kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống Covid-19

Sáng 1/4/2020, Đoàn kiểm tra của Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh Phúc do đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống Covid-19 tại một số địa phương trong tỉnh. Cùng đi có Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Phúc và đại diện một số ban, ngành của tỉnh.